Betingelser og vilkår pr. 17. April 2024

1. Validering af tilbud og aftale:
Alle tilbud afgivet af MBH Freelance er gyldige i 7 dage efter tilbudsdatoen. Pris, vilkår og betingelser kan variere efter denne periode, medmindre tilbuddet er accepteret af begge parter.

2. Serviceydelser og omfang:
Omfanget af serviceydelserne defineres tydeligt i tilbuddet. Alt arbejde ud over det aftalte omfang vil blive faktureret som ekstra omkostninger og vil blive afstemt med kunden.

3. Betalingsbetingelser:
Betaling skal ske via bankoverførsel inden for 8 dage netto kontant, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges der rykkergebyr samt gældende renter og lignende.

3.1. Afbestilling og misligholdelse:
I tilfælde af aflysning eller udsættelse af et arrangement vil gældende omkostninger blive opkrævet i henhold til følgende:

  • Ved mindre end 5 arbejdsdage før begivenhedsdato opkræves 50% af den aftalte pris.
  • Ved mindre end 2 arbejdsdage før begivenhedsdato opkræves 75% af den aftalte pris.
  • Ved mindre end 1 arbejdsdage eller mindre før begivenhedsdato opkræves 100% af den aftalte pris.

4. Ændring af afbestillingsbetingelser:
Alle ændringer i afbestillingsbetingelserne skal aftales skriftligt mellem begge parter for at være gyldige.

5. Dagshyre og timepris:
En dagshyre dækker op til 10 timer inklusive pauser. Hvis der er mindre end 11 timers adskillelse mellem den faktiske afslutning af arbejdet og den forventede mødetid den følgende dag, når der bookes to på hinanden følgende arbejdsdage, forpligter kunden sig til at stille overnatningsfaciliteter til rådighed inden for en 20 minutters kørselsradius. Eventuelle omkostninger i forbindelse med overnatning vil blive afholdt af kunden. Forplejning under arbejdsdagen er kundens ansvar medmindre andet er aftalt skriftligt.

5.1. Parkering og kørsel:
Parkering og kørsel vil blive faktureret som ekstra omkostninger ud over det angivne tilbud.

6. Udlevering af råmateriale:
Efter afslutning af opgaven vil MBH Freelance udlevere det færdige materiale til kunden i den aftalte leveringsform og det aftalte format.

6.1. Anmodning om udlevering:
Kunden har ret til at anmode om udlevering af råmateriale, såsom arbejdsfiler, dokumenter og lignende, der er produceret under udførelsen af opgaven. Anmodningen skal foretages senest 5 hverdage efter afsluttet opgave.

6.2. Gebyr for udlevering:
Udleveringen vil blive arrangeret mod et ekstra gebyr, som svarer til den oprindelige aftalte pris multipliceret med 2 plus et fast gebyr på 4000,- DKK, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

6.3. Begrænsninger og brug af udleveret materiale:
Udlevering af råmateriale er underlagt eventuelle fortroligheds- eller ophavsretlige begrænsninger, og kunden forpligter sig til at anvende det udleverede råmateriale i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelle kontraktlige forpligtelser, herunder ophavsretlige bestemmelser og fortrolighedsaftaler.

6.4. Opbevaring af materiale:
Opbevaring af eventuelt materiale skal aftales særskilt og er ikke inkluderet som en del af standardtjenesten. Ved overlevering af materiale skal Kunden stille en egnet tjeneste eller enhed til rådighed.

7. Ophavsret, brugsret og immaterielle rettigheder:
Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og brugsret, til alt arbejde udført af MBH Freelance forbliver ejendom af MBH Freelance, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Kunden får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at bruge det leverede arbejde til det specificerede formål.

8. Ændringer i betingelserne:
MBH Freelance forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser og vilkår med skriftlig varsel til kunden.

9. Force majeure:
 MBH Freelance er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af forpligtelser på grund af force majeure-hændelser, herunder naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger, strejker eller lignende begivenheder uden for kontrol.

10. Gældende lov og jurisdiktion:
Disse betingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Eventuelle tvister mellem parterne reguleres af vilkårene i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, og de statslige og føderale domstole i Danmark har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller krav.

11. Film- og fotograferingsrettigheder:
Under udførelsen af en opgave har MBH Freelance ret til at filme og fotografere begivenheder, processer og resultater for brug i eget markedsføringsmateriale og branding. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, brug på hjemmesider, sociale medier, præsentationer og trykt materiale. Det fremstillede indhold anses ikke for at være produceret for kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Hvis kunden er interesseret i at opnå brugsret til det producerede indhold, skal dette aftales særskilt mellem parterne.